Call of Duty: Black Ops

World Editor ~ WE - Vlastné mode


Autor: rednek
Název: WE - Vlastné modely

Stránky ako napríklad Hiveworkshop.com sú plné stiahnuteľných modelov, ktoré si každý môže pridať do mapy pomocou Import Managera. Ale ako vlastne také modely vznikajú? Tento návod Vám k odpovědi na tuto otázku určitě pomůže a budete ve World Editor zase o něco chytřejší


Návod v skutočnosti nepopisuje ako vytvoriť vlastný model, ale ako zmeniť už existujúce modely tak, aby vyzerali inak. S tým si ale hlavu nelámte, na Hiveworkshope je tak robených dobrých 90% modelov, a keď si techniku osvojíte, výsledok môže byť na nerozpoznanie od originálov. Návod vysvetľuje, ako vymeniť hlavu jednej jednotky za hlavu jednotky inej. (Samozrejme, týmo istým spôsobom je možné pridať akékoľvek končatiny či zbrane či čokoľvek). Výsledok bude vyzerať nejak takto:

Začiatkom si stiahnite tieto 3 programy:

http://www.hiveworkshop.com/forums/tools-560/war3-model-editor-62876/
http://www.oinkerwinkle.com/tools/geosetmerger.zip
http://www.hiveworkshop.com/forums/tools-560/w3-vertexmodify-62928/

Nič netreba inštalovať, ale ten prvý (Magos war3 model editor) treba extrahovať do adresára, v ktorom už máte nainštalovaný samotný warcraft (tuším).
Ten posledný (Vertex Modify) nieje nutný, ale dokáže nejaké zaujímavé veci, takže sa vám hodí.

Návod je rozdelený do 3ch častí:

•V prvej časti si otvoríte model Grunta a odrežete mu hlavu

•V druhej si otvoríte model Blademastera, a odrežete mu všetko okrem hlavy.

•V tretej spojíte tie dve časti dohromady.

ČASŤ PRVÁ

1. Zapnite Magos, a v horných lištách nájdete Windows>MPQ Browser

2. Otvorí sa nové okno. V horných lištách nájdete File>Open MPQ Archive. Teraz sa preklikajte do zložky, v ktorej máte nainštalovaný warcraft, a na výber by sa mali zobraziť 4 súbory:

war3.mpq
War3Patch.mpq
War3x.mpq
War3xlocal.mpq

V tomto prípade vyberte war3.mpq, ale inak sa môžete prehrabávať vo všetkých...
A čo je to vlastne to .mpq? .mpq súbor je archív iných súborov, podobne ako .zip alebo .rar
Všetky modely, textúry, zvuky či mapy, ktoré sú k warcraftu pôvodne urobené, sú uložené v hentých 4 archívoch čo som práve spomenul...

3. V archíve nájdite model grunta: Units>Orc>Grunt>Grunt.mdx
Po dvojkliku by sa mal zobraziť v samotnom Magose

4. V prvom rade mu musíme odstrániť hlavu (Aby sme ju neskôr mohli nahradiť hlavou Blademastrovou)
V horných lištách nájdite Windows>Model Editor

Zobrazí sa nové okno, znázorňujúce polygonovú štruktúru modelu z troch strán (zboku, odpredu a zvrchu)

•Kolieskom na myši si nazoomujte okno do pohodlnej veľkosti
•Použite pravé tlačítko myši pre posuv v oknách.
•Ťahom myši označíte body, s ktorými budete chieť manipulovať (V tomto prípade všetky, ktoré sú súčasťou hlavy)
•Držte shift pri ťahu myši na odznačenie nechtiac označených bodov.

5. Až budete mať označenú celú hlavu (a nič viac), nájdete v horných lištách toho samého okna Transformations>Scaling
Vyskočí nové okno, v ktorom bude niečo ako:

X: 1
Y: 1
Z: 1

Zadané hodnoty určujú, o koľko sa majú označené časti zväčšiť či zmenšiť v X, Y a Zovej osi, v pomere k sebe samým. Do všetkých troch zadajte 0, čo označené body zmenší do takej malej veľkosti, že spravia jeden bod, vďaka čomu budú neviditeľné.
Tiež je dôležité, aby ste v kolónke Centre of Scaling zaškrtli "Use Centre of Mass" namiesto "Use Pivot Point"

POZOR: Program nemá možnosť kroku späť, takže pred kliknutím na OK si pre istotu dobre skontrolujte, či nemáte označený nejaký ten bod navyše. V opačnom prípade budete musieť začať odznova.

Ak ste všetko urobili správne, výsledok by mal vyzerať nejak takto:

Ok, no dajme tomu, že môže byť. Uložte model (File>Save) napríklad ako gruntBezhlavy.mdl (pozn. na koniec doslova musíte napísať .mdl alebo .mdx, inak vás to nenechá model uložiť)

ČASŤ DRUHÁ

6. Podobne ako ste si v .mpq archíve našli grunta, nájdite aj Blademastera (Units>Orc>HeroBladeMaster>HeroBladeMaster.mdx)

Teraz by ste mu kľudne mohli orezať všetko okrem hlavy. Ale pre pohodlnosť, minimalizovanie bugov a veľkosti súboru najprv odstránite takzvané Geosety.

7. V pôvodnom/normálnom okne Magosu držte CTRL a kliknite na ktorúkoľvek časť Blademasterovho modelu. Tá, a možno ešte niektoré ďalšie časti, ktoré sú s tou prvou nejak spojené, by mali zabliknúť čiernou farbou. Ak spolu s nimi nezablikla aj hlava, je to OK, presuňme sa k bodu 8.

8. Otvorte Windows>Geoset Manager. Objaví sa okno s riadkami textu, ktoré vám nebudú nič hovoriť.
Veľmi zjednodušene: každý riadok reprezentuje nejaký geoset, a každý geoset reprezentuje nejakú časť modelu (A tie blikajú, keď na ne kliknete pomocou CTRL).

Všimnite si, že jeden riadok je označený modrým poľom. Ten riadok reprezentuje geoset, ktorý ste predtým označili v bode 8 pomocou CTRL.
(Môžete skúšať klikať na náhodné časti modelu, a budete vidieť, že označené budú rôzne riadky)

9. Každopádne, deletnite všetky riadky okrem toho, ktorý obsahuje hlavu, pretože tú budete ešte potrebovať (Pravý klik na riadok textu>Remove)
Nejaké náhodne warningi vyskočia, odignorujte ich a stlačte OK.

10. Otvorte Windows>Geoset Animation Manager
Malo by sa objaviť okno veľmi podobné tomu predošlému. Namiesto Geosetov sa ale v riadkoch spomínajú GeosetAnimations.

Zjednodušene, GeosetAnimation obsahuje informácie o animácii jednotlivých Geosetov.

Ak dvoj-kliknete na ktorýkoľvek z GeosetAnimation riadkov, zobrazí sa ďalšie okno s nejakými informáciami. Medzi nimi bude aj vyskakovacie okno nazvané: Geoset ID, a vybratá možnosť bude (none)

Prečo (none)? Pretože pôvodne tam bol normálny Geoset, ale ten ste deletli v predchádzajúcom bode.
Podobne, ako ste deletli Geosety, deletnete aj GeosetAnimationy. Necháte iba tie, ktoré maju Geoset ID iný, ako (none). (v tomto prípade žiaden, pretože (none) majú všetky - deletnite úplne každý riadok... Pri iných modeloch to ale tak byť nemusí)

Keby ste GeosetAnimationy bez priradených Geosetov nedeletli, model by v hre nefungoval alebo by zamrzol hru pri loadingu.

11. Podobne ako v 5. a 6. bode, použite Model Editor aby ste označili všetko okrem hlavy, a zmenšili to na neviditeľnú veľkosť. Najlepší výsledok, aký sa vám môže podariť, bude vyzerať takto:


To je ok, fixneme v ďalšom bode:

12. Uložte model, napríklad ako blademasterHlaval.mdl, a nateraz môžete Magos vypnúť.

13. Otvorte Vertex Modify. Je to program podobný Magosu, nie až tak cool ale vie nejaké zaujímavé vecičky. Napríklad deletnuť označené body, čo sa mi v Magose nikdy nepodarilo zistiť, či sa vôbec dá.

POZNÁMKA:Takže, teraz sa určite pýtate, prečo sa zaneprázdňovať nejakým Vertex Modiferom, keď môžeme tie body jednoducho posunúť chudákovi Blademasterovi do lebky, a výsledok bude rovnaký? Vedzte, že keď môžete deletovať prebytočné body, deletujte prebytočné body (V bode 5 sme body deletnúť nemohli, lebo by bola diera v textúre). Nielen že šetríte miestom, ale keď spojíte dva modely dohromady, a ten jeden má veľa bodov v jednom bode (viete, čo tým myslím), animácie občas robia srandovné veci. Nie srandovné pre vás, samozrejme.

Jednoducho označte všetky tie prebytočné body čo vytvárajú ten kolík dole a stlačte delete.

14. Uložte model, ak si ho teraz otvoríte v Magose, bude vyzerať takto:

(Niektoré časti sa javia ako chýbajúce, ale sú neviditeľné iba z určitého uhla)

ČASŤ TRETIA

V tejto časti spojíme predošlé modely dohromady.

15. Vertex Modify už nebudeme potrebovať a môžete ho vypnúť. Otvorte Geoset Merger.

16. Zadajte nasledujúce hodnoty:
Base model: pôvodný model, v tomto prípade gruntBezhlavy.mdl
Geoset: časť, ktorú pripojíte na pôvodný model, v tomto prípade blademasterHlaval.mdl
Output: Výsledok spojenia/nový model. Môžete si ho nazvať ako chcete.

Do kolónky Texture musíte zadať cestu k textúre, ktorú používa druhý model (Blademasterova hlava). Cesta musí byť zadaná tak, ako je uložená v pôvodnom mpq. archíve. V tomto prípade je to: Textures\HeroBladeMaster.blp
Posledná vec ktorú si musíte všimnúť je vyskakovacie okno Bone úplne dole. Vyberáte tam ku ktorej kosti modelu sa má hlava pripnúť. Vyberte chest: Bone_Chest alebo Bone_Head: Bone_Headx

Ostatné veci nechajte tak ako sú.

17. Otvorte výsledný model v Magose. Ak ste všetko urobili správne, výsledok by mal vyzerať nejak takto:

18. Posledná vec, ktorú treba fixnúť, je tá levitujúca hlava. Stačí ju ale len posunúť dole. V horných lištách znova nájdite: Windows>Model editor, a podobne ako v bode 5, označte všetky body tvoriace hlavu (teraz už blademasterovu.)

19. V horných lištách chodte do Transformations>Translation.
Namiesto zväčšenia či zmenšenia označených bodov ako to bolo pri Scaling, v Translation okne môžete označené body posúvať po osiach X, Y a Z.

Zadajte cca nasledujúce hodnoty:
X: -3
Y: 0
Z: -40

Čím posuniete označené body o 40 jednotiek dole, a o 3 dozadu.

20. Teraz by to už malo vyzerať celkom obstojne. Či hlava sedí s animáciami dobre môžete vyskúšať pomocou Windows>Animation Controller
Ak je všetko v poriadku, uložte model pod akýmkoľvek menom, ale ako koncovku napíšte .mdx (zaberá menej ako .mdl)

Importujte do mapy pomocou Import Manageru, a po reštarte editoru by sa mal model v hre normálne objaviť :)

Ak je niečo napísané nezrozumiteľne, niečo som zabudol alebo niečo nefunguje, dajte vedieť dole v komentároch, a ja vám tam odpíšem snáď.
Berte na vedomie, že návod som zjednodušoval ako sa len dalo, takže napríklad z modelu sa vôbec neodstránili nepotrebné materials a textúry, a teraz má o trošku väčšiu veľkosť, etc... Každopádne, fungovať bude normálne, a keď sa s Magosom trochu pohráte a budete skúšať, ktorá vec čo robí, tak na to prídete aj bez pomoci.
~rednek

Problémy so spúštaním programov?

•Vertex Modify a Geoset Merger potrebujú Visual Basic run-time files od microsoftu. Váš windows ich možno už má, takže najprv skúste spustiť nejaký z tých programov. Ak vám vybehne error ešte pred štartom programu, skúste ich stiahnuť tu.

•"Component 'COMDLG32.OCX' or one of its dependencies not correctly registered a file is missing or invalid" Ak ste postupovali podľa predošlého bodu a stále dostávate tento error, musíte stiahnuť COMDLG32.OCX a umiestniť ho do adresára: C:\Windows\System\

•Vertex modify nemôže načítať ani uložiť model. České windowsi používaju desatinnú čiarku namiesto anglickej desatinnej bodky. Dá sa to fixnúť na každom windowse, ale žiaľ, mám len Windows 7, a pri starších windowsoch neviem presné názvy sekcií. Ak máte niekto XP alebo Vistu, mohli by ste mi to skontrolovať a napísať do commentov, nech môžem fixnúť? Díky :)

Windows 7/Vista Start>Ovládací Panely>Hodiny, Jazyk a Oblast>Oblast a Jazyk>Ďalší nastavení... Hneď v prvej tabuľke je Desetinný Odděľovač. Ak je zadaná hodnota "," zmente ju na "."
Windows XP Dostante sa do Ovládacích Panelov, prepnite sa do klasického zobrazenia, nájdite niečo, čo bolo do češtiny preložené z "Regional and Language Settings" (Najskôr to bude niečo podobné ako "Oblast a Jazyk") Kliknite na nastavení, a zmente Desetinný Odděľovač z "," na "."

POZNÁMKA:

Desatinný Oddeľovač môžete kedykoľvek zmeniť naspäť na "," ak budete chcieť. Každopádne, ja osobne to mám už nejaký čas prestavené na "." a nikdy som nemal problémy so žiadnym programom, čo vlastne dáva zmysel, pretože väčšina programov je aj tak cudzokrajných.


Hodnocení
(počet hlasů: 42)
hrozné
výborné

Hodnotit mohou jen registrovaní uživatelé. > Zaregistrovat <
Nový komentář

Orophar 18.6.2014 11:33:22
Odpověď na problémek
Ten soubor potrait stačí dát do importu a ta jednotka ten portrét už bude mít. Není třeba ten portrét dávat někam k té jednotce. :D

malgani78 14.6.2013 19:19:46
Problémek ;-)
Ahoj tvoje návody atd. chápu máš je velmi dobře zpracované.
Mám v celku jiný problém stáhnul jsem si model jednotky na hiveworkshop jo? A importoval jsem ji uspesne akorat ze ona tam ma dva soubory 1.caravanturtle.mdx
2caravanturtle_potrait.mdx
Mám oba soubory importované jednotku mám normálně vytvořenou akorát ten portrét jak tam ¨kecᨠta jednotka je světle žlutej došlo mi že k tomu slouží ten soubor č.2 ale nevím jak ho mám přiřadit k té jednotce jakej je to řádek mohl by jsi mi prosím poradit?

Vasut 13.1.2013 14:55:25
čau, mám problém když stahnu model editor a chci ho zapnout tak mi to napise: unable to open: C:\data\model editor\Data\SplatData.txt nevite co stim?

demonado 24.8.2012 15:00:43
Nevím jak
Mám problém, me to nejde dat do World Editoru, pls jak na to?

TheFurious 15.1.2012 09:36:35
???
Mám dotaz. Když si stáhnu nějaký attachment a chci ho v model editoru dat nejake jednotce. Jak to mam udělat?? Nejde mi tam importnout k vůli formátu mdx. Už jsem zkusil i ten register formátu ale mdx tam není poraďte pls.

Oxhord master 31.12.2011 13:25:51
WoW jednotky
mam tu este otazku nasel jsem na you tube toto video http://www.youtube.com/watch?v=t0dWyYJ1Nc8
a chtel bych se zeptat je tu neco takoveho uz udelane nebo jestly to jde urobit bylo by to velice zajimeve diky zza info

Oxhord master 31.12.2011 13:03:23
jednotka z mapy do mapy
ahoj stahl jsem si mapku se super jednotkama jak je muzu dat abych je pouzil i u svejch map ???

diky Ox.

rednek > Restor28.11.2011 20:49:57
TSDUR: Na importovanie modelov do mapy som tu písal iný tutoriál, pohľadaj ho v sekcii.

Green: Henten model je spravený rovnakým spôsobom, ako je popísané tu, iba to autor domakal do väčšieho rozsahu :)
Samozrejme, dá sa spraviť aj model čisto z ničoho, ale s tým ti už asi neporadíme

TSDUR 7.11.2011 21:54:58
Jak vlozim stahnute modely do WE?

Green 7.11.2011 18:15:53
např. takový http://www.hiveworkshop.com/forums/models-530/amaducias-205608/?prev=r%3D20

Green 7.11.2011 18:11:55
ahoj prosím poradíte mi když chci udělat celý vlastní model?

TSDUR 6.11.2011 14:31:44
Model
Potrebuji poradit stahnul jsem si model jednotky a nemvim kam to mam dat kdyz to dam ke hre tak to nemuzu naji v WE.

TSDUR 6.11.2011 14:13:11
Model
Potrebuji poradit stahnul jsem si model jednotky a nemvim kam to mam dat kdyz to dam ke hre tak to nemuzu naji v WE.

maoap Guardians19.9.2011 15:14:23
Geosetmerger
Pro ostatní, odkaz na geosetmerger.zip nefunguje, někdo mi poradil stránku, kde se to dá stáhnout.

Zde odkaz přímo na stahování :
http://www.wc3c.net/attachment.php?attachmentid=14280&d=1161239334

TalkingHead 9.8.2011 09:34:27
Enarko
Muzes si ho ulozit kam chces pak si ho nekde v pocitaci najdes.

Enakro 6.8.2011 18:05:20
Vlastní MOdel
Zdravim, když si stahnu nějaký model je to v zpipu, do jaké složky to mám hodit abych si to pak v editoru mohl použít? Díky za odpovědi

NERI are free6.8.2011 13:03:40
Lidi, kdyz mam paladina a pred nim je ta maceta jak udelam abych ji otocil a on ji mel tak v ruce a ne aby byla pred nim. diky za pomoc cus

Mizek 5.8.2011 10:30:14
Čau, udělal jsem všechno podle pokynů a pořád mi to píše: Component 'COMDLG32.OCX' or one of its dependencies not correctly registered a file is missing or invalid. Pls poraďte.

Mizek 5.8.2011 10:29:57
Čau, udělal jsem všechno podle pokynů a pořád mi to píše: Component 'COMDLG32.OCX' or one of its dependencies not correctly registered a file is missing or invalid. Pls poraďte.

Mizek 5.8.2011 10:19:48
Čau, udělal jsem všechno podle pokynů a pořád mi to píše: Component 'COMDLG32.OCX' or one of its dependencies not correctly registered a file is missing or invalid. Pls poraďte.Nový komentář:


Jen pro zaregistrované uživatele.

Jméno:
Heslo:
Zapamatovat
Nová registrace
Zapomili jste heslo?


Poslední příspěvky
Rat Race21.06. 14:55
UD vs HU mal...26.05. 13:01
Rat Race09.05. 11:40
Rat Race05.05. 10:11
Rat Race04.05. 18:49
Rat Race04.05. 18:48
Rat Race29.04. 18:09
Rat Race29.04. 12:40
Rat Race15.04. 16:14
Rat Race09.04. 16:16


Streamy
back2warcraftN/A
CechiN/A
Compmaster[nXh]N/A
ESL_WC3N/A
LawLietN/A
n3GRN/A
ReMinDN/A
TomikuSN/A
vOshN/A

settlers7_120x600© Warcraft3.cz 2003-2017, všechna práva vyhrazena, ISSN 1214-892X
Názvy Warcraft, Reign of Chaos, The Frozen Throne a Battle.net jsou
registrovanými obchodními znaekami spoleenosti Activision Blizzard.