Start Cíl

Konec hracího dne: 6.8.2008 07:00:00 Aktuální eas: 20.6.2019 11:06:47
Délka hracího dne: 24 hod.
Startovné je 150 kreditu.
Hra neprobíhá (zaeátek: 2008-08-06 07:00:00)


Warning: mysqli_num_rows() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in /DISK3/WWW/warcraft3.cz/www/fr_functions.php on line 11

Výsledky:

*[DeluXe]*: - 414 kreditů
03matulko03: - 15 kreditů
7.up: - -45 kreditů
93tom: - 10 kreditů
AngeliusOi: - -40 kreditů
arch-master: - 127 kreditů
ark: - 127 kreditů
armatos: - -40 kreditů
bearear: - 127 kreditů
blaze1: - 127 kreditů
Blood Mage12: - -20 kreditů
bylozravec3: - 55 kreditů
Cerix: - -10 kreditů
CsPr^: - 40 kreditů
Cult.Blaznik: - 65 kreditů
Dagonyx: - 105 kreditů
DarknessI: - -15 kreditů
DarkShade: - 456 kreditů
deaker: - 10 kreditů
do11: - 127 kreditů
Dr Gin Ecolog: - 364 kreditů
fanfulas: - 80 kreditů
Fargon: - -20 kreditů
GargoyleSVK: - 456 kreditů
ger/ma/ny1: - 127 kreditů
homunkulus: - 60 kreditů
Hosik: - 50 kreditů
IKCSI_Gadizz: - -50 kreditů
inuso2: - 50 kreditů
já sem best: - 70 kreditů
JANciJ: - 456 kreditů
jemana: - 127 kreditů
kailash: - 55 kreditů
Kajinek 19: - -5 kreditů
klolas: - 65 kreditů
kopyto: - 70 kreditů
krizik.: - 125 kreditů
Krvavoun48: - 55 kreditů
lamaX: - 90 kreditů
lesní muž: - 5 kreditů
lilan: - 70 kreditů
live: - 127 kreditů
Lord Haart: - -10 kreditů
Lord Mato: - -50 kreditů
M*A*S*H: - -50 kreditů
Melnas: - -50 kreditů
mo1: - 127 kreditů
Monstery: - 70 kreditů
najemni zabijak: - 127 kreditů
nelík: - 127 kreditů
Nordon: - 80 kreditů
Palag: - 30 kreditů
pomp: - 50 kreditů
Porem: - 45 kreditů
psík: - 20 kreditů
R0FL_M4N: - -15 kreditů
ragny: - -40 kreditů
rednek: - 55 kreditů
ross: - 434 kreditů
rychly vrah: - 20 kreditů
smrtka999: - 127 kreditů
sniezkaamalka: - -50 kreditů
Spikie: - 35 kreditů
stevko2006: - -50 kreditů
T.v.I.k.S: - 284 kreditů
tepla veverka: - 127 kreditů
teploušek: - -30 kreditů
Tesi: - 50 kreditů
tol: - -30 kreditů
trall1: - 127 kreditů
ujasea: - 127 kreditů
Unded: - 369 kreditů
Vachy87: - 389 kreditů
Venc@: - 456 kreditů
vlk1: - 55 kreditů
Vocko: - 394 kreditů
WorldDoom: - 409 kreditů
Yaro: - 120 kreditů
Yeaaaah: - 115 kreditůPravidla hry:

Startovné je 150 kreditu, které vám budou odeeteny po skoneení hry.

Úeelem hry je dojít ze startu do cíle. Hra koneí ten hrací den, kdy do cíle dorazí první hráe. Každý hrací den (poesný eas konce dne je vypsán pod mapou) se muže hráe 3x poesunout a provést libovolný poeet útoku.

Poesun znamená, že se provede hod kostkou a hráe se poesune o daný poeet políeek. Pokud je cílové políeko obsazeno (jsou na nim 3 hráei), vybere se náhodni jeden z nich a probihne souboj. Pokud útoeník zvítizí, stoupne si na políeko místo obránce a ten se poesune na políeko z kterého útoeník vyšel.

Útok znamená, že si hráe vybere nijakého protivníka v dosahu a na nij zaútoeí. Útoeníkovi se sníží síla útoku o 1 za každé políeko, které ho dilí od protivníka (eili na sousední políeko útoeíte ješte bez postihu). U výbiru protivníka se u každého zobrazuje celkový bonus/postih k útoku, eili kladné eíslo je pro útoeníka výhodne a záporné nevýhodné. Pokud je útok stejni silný jako obrana, prohrává útoeník. Útoeit mužete, pokud máte sílu vitší než 0 a máte nijaký cíl v dosahu (hráee nebo strážce).

Síla hráee je poieítána k jeho hodu na útok a obranu. Sílu si mužete zvýšit tak, že porazíte dostateeni silného protivníka. Hráei, kteoí jsou dost silní na to aby vám zvýšili sílu, jsou ve výbiru zvýraznini zelenou barvou. Další možností je posilování - sílu si zvýšíte za cenu poesunu (1 síla za 2 poesuny). ! Pokud prohrajete svuj útok, síla se vám o 1 sníží. ! Síla se vám zvýší také tehdy, když se ubráníte útoku jiného dostateeni silného hráee (co znamená 'dostateeni silný' ješti není definitivni ureeno). Maximální síla hráee je omezena, toto eíslo však není ješti definitivni ureeno (proto ho sem nenapíšu).

Maximální síla hráče: 100

Strážci jsou obránci stezky, kteoí nepovolí nikomu projít. Pokud byste se poi poesunu mili dostat za strážce, bude poesun poerušen a vy zustanete jedno políeko poed strážcem. Strážce lze porazit stejným zpusobem jako ostatní hráee. Jakmile je strážce jednou poražen, zmizí.

IconMarker NumberStrength


Kredity získáte, pokud dorazíte do cíle poed skoneením závodu (hráei kteoí dorazili do cíle si mezi sebe rozdilí vybrané startovné). Kredity získáte rovniž za pooažení soupeou a strážcu, kteoí jsou dost silní na to aby vám zvýšili sílu. Poeet kreditu závisí na rozdílu síly útoeníka a obránce. Kredity se poieítají po skoneení hry.

Předměty -

1) Lesser Invisibility Potion - cena 15 RatKreditů, přidá jednorázově 25-75 k hráčovu současnému random číslu

2) Tear of Elune - cena 300 RatKreditů; pokud je luck strážců na začátku kola v mínusu, odebere největšímu luckerovi sílu ; pokud je luck strážců na začátku kola v plusu, přidá největšímu unluckerovi sílu; jelikož se jedná o globální efekt, další zakoupení předmětu kýmkoliv efekt vypne; pokud není deaktivováno, platí efekt celou mapu

3) Gnomish Rocket Boots - cena proměnlivá dle pozice hráče, 66.6% šance na přesunutí na náhodné pole mezi kupujícím a hráčem s nejvyšším polem včetně; 33.3% šance na posunutí se nazpět o stejný počet polí

4) Potion of Invulnerability - cena proměnlivá dle síly pelotonu, po použití nelze na hráče zaútočit obyčejným útokem po dobu 10 až 30 dalších útoků, hráč není imunní vůči útoku skrz přesun!

5) Buriza-Do Kyanon - cena 250 RatKreditů, přidá natrvalo (jedna mapa) 1-5% k šanci hodit při útoku critical hit (přesunem, útokem i útokem na strážce), Buriza se stackuje (víc Buriz, větší šance na critical)

6) Scroll of the Beast - cena 150 RatKreditů, zvýší sílu o jedna pro následující útok všem hráčům stojícím na políčku s hráčem, který Scroll použil. Efekt scrollu se nestackuje.

7) Talisman of Evasion - cena 1/30 RatKreditů uživatele s nejvyšším počtem RK, nabízí 5-10% šanci na vyhnutí se útoku (= útočník hodí na kostce soubojů jedničku, obránce hodí na stejné kostce desítku). Efekt se nestackuje.

8) Hourglass of Nozdormu - cena 50 RatKreditů, posune konec herního dne o jednu hodinu dopředu (75% šance) nebo o jednu hodinu zpět (25% šance)

9) Elixir of Speed - cena 100 RatKreditů, posune movedice (kostka pohybu) náhodně o jedna nahorů/dolů (= zvýší se maximální možný přesun o jedna (např. z 10 na 11), či se sníží (např. z 10 na 9), bonus +5 do útoku platí v případě hození nejvyššího možného čísla)

10) Thunderfury - cena 220 RatKreditů, při neodehrání tahů poskytne mírné náhodné odehrání (posun o 1-5 polí za každý neodehraný přesun, šance na posilku při třech neodehraných tazích); za každý neodehraný tah spotřebuje dalších 10 RatKreditů

Pozn.: Pomocí Thunderfury se nelze dostat přes strážce ani do cíle. Lze se dostat na pole s již třemi hráči a lze se dostat přes maximální nastavenou sílu.

11) Wand of Illusion - cena 75 RatKreditů, vytvoří 1-3 kopie uživatele na políčku uživatele; kopie se přesouvají souběžně s uživatelem, mají menší random než uživatel a po neúspěšné obraně ze hry mizí, úspěšný útok na kopii navíc nepřidá kredity ani sílu

12) Elixir of Strength - cena 100 RatKreditů, posune fightdice (kostka útoku) náhodně o jedna nahorů/dolů (= zvýší se maximální možný útok o jedna (např. z 10 na 11), či se sníží (např. z 10 na 9)), upravuje horní hranici pro Headshot a Miss

13) Mercenary Camp - cena 100 RatKreditů, vytvoří v okolí (+-1 políčko) uživatele jednoho strážce se silou (+-2 síly) uživatele; na jednom poli nemůže stát více než jeden strážce, při přeplnění se strážce objeví na jednom z nejbližších polí; tento item nelze zakoupit, pokud na mapě nestojí žádný strážce

14) Shadowmourne - cena 300 RatKreditů, po každých deseti úspěšných útocích přidávajících sílu (+1 a nižší, platí i na strážce) má hráč na následující útok (přesun, útok, strážce) 100% šanci úspěchu (vyjma Divine Shieldu a efektu Talismanu of Evasion) nezávisle na síle a vzdálenosti obránce

15) Quelling Blade - cena 75 RatKreditů, poskytuje trvalou šanci na přidání bonusu -1 až +6 k útoku pomocí přesunu; anuluje bonus k útoku hozením nejvyššího čísla na kostce přesunu

16) Alexstrasza's Gift - cena 50 RatKreditů, náhodně změní sílu všech strážců (včetně strážců vytvořených předmětem) o jedna nahorů/dolů

Maximální počet RatKreditů: 3000

Směnára kreditů: LINK