Mafia 2

Články ~ Cultowní soutěž I


Autor: Cultik
Název: Cultowní soutěž I

Konečně originální soutěž, pro hráče všech kvalit, pořádaná a sponzorovaná klanem Cult of the Damned (Cult) o ceny ve výši 1600,- Kč a 24 000 w3.cz kreditů + diplomy. VÝSLEDKY: Cult.SuperMario (700 Kč + 6200 Kr), War)chief (600 Kč + 3000 Kr), Sill. (100 Kč + 1400 Kr), Steler (100 Kč + 900 Kr), X1ma[KP] (100 Kč + 500 Kr). SOUTĚŽ UKONČENA!!!Předmluva: Za účelem oživení tuzemské warcraftové scény, zpestření dění na tomto webu a zapojení do dění i hráčů, kteří zrovna neoplývají multiplayerovým skillem, jsem už delší dobu plánoval soutěž v něčem tak bizardním, že by to mohlo pobavit a zaujmout jak hráče zkušenější, tak i ty kteří s warcraftem teprve začínají a stěží tedy mohou prorazit v multiplayerů.

Zasvěcení: O co tedy jde. Bude se soutěžit v tom, kdo nejrychleji porazí šílený počítač. Zní to jednoduše, avšak nabízí se zde spousta taktik a strategií jak toho docílit a pouze hráč, který to bude mít dobře promyšlené a i zručně zmáknuté, si bude moci užívat vavřínů slávy spolu se související slibovanou odměnou.

Pravidla: Bezesporu výhoda této soutěže spočívá v její nenáročnosti a veliké konkurenci hráčů, neboť se do ní bude moct zapojit úplně každý hráč bez ohledu na jeho úroveň zručnosti. Princip soutěže je jednoduchý, co nejrychleji docílit zničení všech budov šíleného počítače. Soutěžit se pro jednoduchost a rychlost bude na mapě Ostrovy ozvěn celkem v šestnácti variantách duelů ras. Každý soutěžící se může v každé variantě duelů ras umístit pouze na jedné pozici, nemůže tedy s dvěma nejlepšíma časama okupovat první i druhou příčku, ale počítá se mu pouze ten nejlepší čas. Pořadatel soutěže Cultik si vyhrazuje právo jakkoli pravidla soutěže měnit a pozměňovat a to jak v průběhu soutěže, tak i po skončení soutěže. Děkuju za pochopení.

Kategorie: Každá varianta duelů ras čítá právě jednu možnost rasy proti druhé rase. Tedy 1. varianta lidé proti lidem, 2. varianta lidé proti orkům, ... 5. varianta orkové proti lidem, 6. varianta orkové proti orkům, ... 9. varianta temní elfové proti lidem, ... 13. varianta nemrtví proti lidem, ... 16. varianta nemrtví proti nemrtvým.

Průběh - První fáze: První fáze soutěže trvá přesně týden od zahájení soutěže. Tyto dva týdny budou sloužit jako doba přechodná, kdy se vytyčí nějaké zajímavé orientační výsledky, které nasadí laťku pro další pokusy o překonávání rekordních časů. V první fázi hry nebudou zveřejněny časy soutěžících na prvních až čtvrtých místech. Čas a záznam hry ke stažení bude pouze u posledního pátého dosaženého výsledku.

Průběh - Druhá fáze: Druhá fáze soutěže může mít ve své podstatě neomezenou dobu trvání, neboť je přímo závislá na vaší snaze překonat stávající rekordní čas. Pouze časy na posledních třech neuzavřených pozicích budou v druhé fázi soutěže zveřejněny, zatímco ostatní časy lepších pozic než těch posledních tří aktuálních, zveřejněny nebudou. Záznamy her už v druhé fázi soutěže nebudou zveřejněny a to ani u páté poslední pozice. Záznam hry bude zveřejněný vždy až téhdy, když se jeho čas stane definitivním, neboli konečným, neboli se jeho pozice uzavře a soutěžící který jej vytvořil získá svou výhru, takže soutěžící už jej nebudou moci překonávat a vylepšovat. Základní lhůta pro překonání pátého nejlepšího času v každé variantě je 5 dní. Pokud se vám do 3 dnů podaří vylepšit pátý nejlepší čas, získáváte opět 5-ti denní lhůtu pro vylepšení tohoto pátého času. Pokud se však podaří pátý čas vylepšit až 4-tý, či 5-tý den, lhůta pro příští vylepšení bude trvat o jeden den méně, tedy pouhé 4 dny. U čtyř denní lhůty pro překonání rekordního pátého času pak bude platit, že pokud se čas nepodaří překonat do 3 dnů, ale až ten 4-tý den, tak se lhůta pro příští možnost překonání rekordního času zkrátí zase o jeden další den na 3 dny. Nejnižší lhůta pro překonávání rekordního času je 3 dny s tím, že pokud se do tří dnů podaří vylepšit rekordní čas, začíná od následujícího dne opět běžet 3 denní lhůta.

Průběh - Vyhodnocení: Pokud se do časové lhůty určené pro překonání rekordního času nepodaří pátý nejlepší čas překonat, bude tento čas vyhlášen jako konečný, definitivní a uzavřený a soutěžící který tohoto času dosáhl, získává výhru a soutěž v této variantě duelů ras pro něj končí. Všichni ostatní hráči pak pokračují překonáváním čtvrtého nejlepšího času, pro jehož překonání platí opět základní 5-ti denní lhůta. Až se uzavře čtvrté místo, pokračuje se třetím, druhým a na konec prvním. Vždy platí, že soutěžící, jehož čas byl již v kategorii vyhlášen jako konečný, nemůže dále pokračovat v překonávání časů lepších pozic s ostatními soutěžícími. Záznamy her se budou zveřejňovat pouze u uzavřených časů, kdy vždy když se nějaký čas stane konečným a definitivním, protože se jej ve stanovené lhůtě nepodaří překonat, tak pouze poté se zveřejní záznam hry ve kterém byl tento rekordní čas dosažen. Pokud se tedy už třeba bude překonávat třetí nejlepší rekordní čas, tak v pořadí pátý i čtvrtý záznam hry s uzavřenými časy bude zveřejněn a bude volně k dispozici ke stažení. Jedinou výjímkou budou záznamy her z první, druhé a třetí pozice každé varianty, které se všechny zveřejní až po skončení celé soutěže, aby strategie a taktiky v nich použité nezneužili ostatní soutěžící.

Zrušení výsledku: Pokud soutěžící na páté pozici nebude chtít, aby se jeho výsledný čas a pozice uzavřela, tedy aby se definitivně umístil na páté pozici, může kdykoli před vypršením časové lhůty pro překonání výsledného času, požádat o zrušení jeho výsledku. Tím pádem se jeho přezdívka s jím dosaženým časem ze seznamu umístěných vymaže a na jeho místo bude dosazen soutěžící, který byl o pozici níže. To však platí pouze v případě, že se jedná o pátou pozici, protože pokud se bude jednat o čtrtou pozici, tak se na jeho místo dostane hráč, který je na poslední neuzavřené pozici pod ním, tedy ne pátý soutěžící, ale v pořadí šestý soutěžící. Smazáním výsledků se ale neruší lhůta, která běží pro překonání tohoto času. Soutěžící, který si nechá svůj čas vymazat, se již nebude moci účastnit bojů o jeho smazanou pozici a ani o všechny nižší horší pozice, stanou se pro něj zablokované. Může se ale účastnit bojů o vyšší pozice. Žádosti o zrušení vašich výsledků mi zasílejte do mé emailové schránky: Cultik@seznam.cz a do emailu uveďte zejména výsledky z jakých variant duelů ras chcete smazat.

Harmonogram: Soutěž byla zahájena dne 18.8.2010, první fáze hry bude ukončena dne 24.8.2010 a druhá fáze hry začne 25.8.2010 a bude trvat tak dlouho, dokud se bude dařit překonávat nejlepší rekordní časy, počínaje těmi pátými posledními a konče těmi nejlepšími prvními.

Report výsledků: Výsledky vašeho snažení, které musí obsahovat 1. Vaši přezdívku zde na webu, 2. Variantu ras, 3. Výsledný čas a 4. Záznam hry, zasílejte na email: Cultik@email.cz. Záznam hry pojmenujte nejlépe takto: Prezdivka_Rasa_vs_Rasa_CAS.w3g. např. Cultik_Hum_vs_NE_10.00.w3g. (Hrál jsem za lidi proti šílenému počítači Temném elfovi a zvítězil jsem přesně za 10 minut. (Rasy: Hum, Orc, Und, NE) Já pak budu výsledky třídit a řadit od nejlepších po nejhorší. Aby seznam soutěžících nebyl příliš dlouhý, budu vždy zveřejňovat prvních 5 hráčů z každé varianty. Tedy celkem 80 hráčů bude figurovat ve výsledkové listině. Samozřejmě že každý hráč může soutěžit v každé variantě, avšak může se v konečném zúčtování a vyhlášení výsledků umístit pouze na jednom místě. Pokud bude jeho pátý nejlepší čas vyhlášen jako definitivní, nemůže se již účastnit překonávání čtvrtého až prvního času v dané variantě. Seznam soutěžících, kteří již vyhráli své odměny, finanční hotovost i kredity, seřadím do tabulky, kterou umístím na této stránce tak, aby všichni měli přehled o tom, jak na tom kdo je.

Nastavení: Co se týče nastavení hry pro tuto soutěž, tak se soutěží na mapě Ostrovy ozvěn, která bude originál bizzardovská, v poslední verzi hry warcraft III frozen throne, rychlost rychlá, životnost jednotek a budov 100%, stín (mlha) zapnuto. Zákaz používání jakýchkoliv cheatů a hackerských programů, či čehokoliv, co by mohlo jakkoli ovlivnit hru. Zkrátka férová hra. Rovněž se zakazuje zveřejňování a předávání takových záznamů her, s kterými se soutěžící umístí na třetím, či druhém místě, dokud je já sám neuvolním ke stažení. Takové chování může být penalizováno ztrátou všech dosažených kreditů i korun a celkovou diskvalifikací takového soutěžícího. Každý ať si tedy své dosud nezveřejněné záznamy her uschová pouze pro vlastní potřebu až do skončení celé soutěže, kdy budou zveřejněny všechny záznamy her, s jejichž časy se soutěžící umístili v tabulce vítězů.

Výhry: Co se týče cen a odměn po skončení soutěže, tak můžu slíbit, že za první místo v jakékoliv variantě duelů ras soutěžící obdrží 100,- Kč + diplom + 500 kreditů použitelných na tomto webu. Za druhé místo pak soutěžící obdrží 400 kreditů, za třetí místo 300 kreditů, za čtvrté místo 200 kreditů a konečně za páté a poslední místo soutěžící obdrží 100 kreditů. Možná si teď říkáte, že za těch pár kaček a kreditů vám to za to nestojí, takže tuto moji soutěž předem odsoudíte, ale vězte, že za těch několik minut, které potřebujete k poražení šíleného počítače na mapě Ostrovy ozvěn, vám nikdo jiný nikde jinde více peněz + kreditů, prostě nedá a navíc se přitom snad skvěle pobavíte.

Závěr: V této soutěži rozhodně nejde o peníze ale spíš o jakousi zábavnou formu soutěživosti, bystrého myšlení a zručné dovednosti ve hře kterou tak moc milujeme a kterou je už po léta Warcraft III. Snad to tak i zůstane. Všem soutěžícím přeju hodně štěstí v porážení šílených počítačů za vámi oblíbené a zvolené rasy. Divákům pak přeju příjemné zážitky plné překvapení při sledování rekordních záznamů her.


Balíček záznamů her: Lidé vs. Všechny rasy

Lidé vs. Lidé Lidé vs. Orkové Lidé vs. Elfové Lidé vs. Nemrtví
Cult.SuperMario
4:01
Záznam hry
X1ma[KP]
3:33
Záznam hry
Sill.
3:09
Záznam hry
Cult.SuperMario
4:53
Záznam hry
Sill.
4:21
Záznam hry
Alonso
3:38
Záznam hry
Cult.SuperMario
3:12
Záznam hry
Alonso
5:23
Záznam hry
*[DeluXe]*
4:40
Záznam hry
Cult.SuperMario
3:45
Záznam hry
Alonso
3:43
Záznam hry
H34d_hunt3r
6:03
Záznam hry
H34d_hunt3r
5:51
Záznam hry
*[DeluXe]*
4:10
Záznam hry
John662
4:05
Záznam hry
John662
6:10
Záznam hry
Azawal
8:50
Záznam hry
H34d_hunt3r
4:45
Záznam hry
H34d_hunt3r
4:10
Záznam hry
Cechi
6:34
Záznam hry

Balíček záznamů her: Orkové vs. Všechny rasy

Orkové vs. Lidé Orkové vs. Orkové Orkové vs. Elfové Orkové vs. Nemrtví
Cult.SuperMario
6:28
Záznam hry
Cult.SuperMario
5:50
Záznam hry
Cult.SuperMario
6:16
Záznam hry
Steler
5:59
Záznam hry
H34d_hunt3r
7:02
Záznam hry
Steler
5:51
Záznam hry
H34d_hunt3r
6:34
Záznam hry
Sill.
7:03
Záznam hry
Yurnero
7:05
Záznam hry
Yurnero
6:07
Záznam hry
Yurnero
7:38
Záznam hry
H34d_hunt3r
7:06
Záznam hry
Cechi
8:22
Záznam hry
H34d_hunt3r
6:08
Záznam hry
Cechi
8:32
Záznam hry
Cechi
7:47
Záznam hry
*[DeluXe]*
9:00
Záznam hry
Rainmaiker
6:48
Záznam hry
*[DeluXe]*
8:46
Záznam hry
*[DeluXe]*
8:35
Záznam hry

Balíček záznamů her: Elfové vs. Všechny rasy

Elfové vs. Lidé Elfové vs. Orkové Elfové vs. Elfové Elfové vs. Nemrtví
War)chief
7:04
Záznam hry
War)chief
5:48
Záznam hry
War)chief
5:18
Záznam hry
War)chief
5:53
Záznam hry
Cult.SuperMario
7:11
Záznam hry
Cult.SuperMario
6:08
Záznam hry
Cult.SuperMario
5:24
Záznam hry
Cult.SuperMario
6:05
Záznam hry
H34d_hunt3r
7:31
Záznam hry
H34d_hunt3r
7:51
Záznam hry
Alonso
7:24
Záznam hry
H34d_hunt3r
7:19
Záznam hry
Sill.
8:23
Záznam hry
Cechi
8:29
Záznam hry
H34d_hunt3r
7:36
Záznam hry
Sill.
8:40
Záznam hry
*[Deluxe]*
8:59
Záznam hry
*[DeluXe]*
8:37
Záznam hry
Sill.
8:52
Záznam hry
*[DeluXe]*
9:05
Záznam hry

Balíček záznamů her: Nemrtví vs. Všechny rasy

Nemrtví vs. Lidé Nemrtví vs. Orkové Nemrtví vs. Elfové Nemrtví vs. Nemrtví
Cult.SuperMario
4:18
Záznam hry
War)chief
3:48
Záznam hry
War)chief
3:28
Záznam hry
Cult.SuperMario
4:56
Záznam hry
H34d_hunt3r
5:09
Záznam hry
Alonso
3:55
Záznam hry
Cult.SuperMario
3:32
Záznam hry
nEph.Horror
5:27
Záznam hry
Deevil
5:17
Záznam hry
H34d_hunt3r
+ Cechi
4:24
Záznam hry
Alonso
3:33
Záznam hry
H34d_hunt3r
5:29
Záznam hry
nEph.Horror
5:31
Záznam hry
nEph.Horror
4:29
Záznam hry
Cechi
3:39
Záznam hry
Cechi
6:05
Záznam hry
Alonso
9:38
Záznam hry
*[DeluXe]*
5:07
Záznam hry
H34d_hunt3r
3:57
Záznam hry
Azawal
7:22
Záznam hry

Pozice Přezdívka Výhra peněz Výhra kreditů
1. Cult.SuperMario 700 Kč 6200 Kr
2. War)chief 600 Kč 3000 Kr
3. Sill. 100 Kč 1800 Kr
4. Steler 100 Kč 900 Kr
5. X1ma[KP] 100 Kč 500 Kr
6. H34d_hunt3r 0 Kč 4400 Kr
7. Alonso 0 Kč 2200 Kr
8. Cechi 0 Kč 1600 Kr
9. *[Deluxe]* 0 Kč 1200 Kr
10. Yurnero 0 Kč 900 Kr
11. nEph.Horror 0 Kč 800 Kr
12. John662 0 Kč 400 Kr
13. Deevil 0 Kč 300 Kr
14. Azawal 0 Kč 200 Kr
15. Rainmaiker 0 Kč 100 Kr
0. Cultik -1600 Kč 2500 Kr

Poslední aktualizace: 4.10.2010 v 14:25
Další aktualizace: 4.10.2010 průběžně
Počet soutěžících: 29
Za správnost obsahu: Cultik

Hodnocení
(počet hlasů: 30)
hrozné
výborné

Hodnotit mohou jen registrovaní uživatelé. > Zaregistrovat <
Nový komentář

Cechi 10.4.2011 15:40:37
2 CULTIK
MARIO NEOBDRŽEL SVOJE PENÍZE ŽÁDA PROTO O 20% VÍC !!

Cultik Cult20.10.2010 19:38:44
Pro vyplacení finanční výhry ...
... v Cultowní soutěži, se mi ozvěte na moje icq číslo: 417796000. Děkuju.

Cultik Cult14.10.2010 10:01:42
Odměny budou co nevidět ...
... čekám jen na výplatu a můžeme to rozjet. Neozývejte se mi, já se vám v pravý čas ozvu. :_D

War)chief 13.10.2010 23:05:49
Takze ?

sill. DOTA11.10.2010 09:55:57
taky by bodlo
100,-

War)chief 9.10.2010 13:08:56
Tak jak to bude s vyhrama ? :)

Steler 7.10.2010 18:39:36
Fuuuuj
My chceme medaile, my chceme medaile...

Cultik Cult4.10.2010 19:24:12
Vítězům ...
... jen nějak vymyslím ty diplomy a pak se s váma domluvím na způsobu předání vaší finanční výhry. Prosím o trpělivost. Děkuju za pochopení.

Cultik Cult4.10.2010 09:24:58
E1fe ... někde se asi stala chyba ...
... protože já jsem nedostal své kredity za řízení a aktualizaci celé soutěže. Přičetl si mi na konto pouze zálohu, když jsem soutěž spustil, ale teď po skončení soutěže si na mě jaksi zapomněl. Tak se připomínám a doufám, že tato nemilá událost bude v brzku k mojí spokojenosti vyřešena a já dostanu svou odměnu za to, že jsem nad celou soutěží strávil nejvíce času. Děkuju. ;_)

e1f w3cz4.10.2010 08:27:28
Kreditová odměna
byla před chvílí rozdána. Dělal jsem to podle jmén v tabulce výher odsuď, kdyby se našel někdo, kdo by měl na w3cz jiný nick a tím pádem kredity vůbec nedostal, ať se mi neprodleně ozve. Poklonna odemě patří Mariovi, který nad soutěží strávil asi nejvíc času a jde to vidět, gratuluju k výhře.

Cultik Cult4.10.2010 00:38:07
Myslím si, že ...
... někteří hráči si při této soutěži sáhli až na samé dno svých možností a proto si právem zaslouží výhru, která vskutku není malá, neboť 700,- Kč a 6200 Kreditů na zemi nenajdete a to vše za pouhé necelé dva měsíce nepřetržitého každodenního hraní od brzkých ranních hodin až do pozdních nočních hodin. Doufám, že jste se při této soutěži alespoň trochu pobavili, že vás zaujala a že svou namalou účastí podpoříte i Cultowní soutěž II, která se již brzy objeví na vašich obrazovkách. GL HF všem.

Cultik Cult4.10.2010 00:32:18
Konec ...
... filma. Zítra ... den zúčtování. Sláva vítězům, čest poraženým. Děkuju za účast v soutěži, i když jsem čekal větší účast. :_D

Cultik Cult3.10.2010 22:33:38
Záznamy her nemrtvých ...
... dodány. HF.

e1f w3cz3.10.2010 15:45:15
hmm tak dnes se budou asi rozdavat kredity :)

Cultik Cult3.10.2010 07:51:18
Vím ne ...
... nejsu blbé, su jen líné prase. :_D

Cult.Supermario Cult1.10.2010 15:07:16
ešte repy pls :)

War)chief 30.9.2010 20:46:48
Aha to bylo do vcera :)..tak nic no

Cult.Supermario Cult30.9.2010 16:04:36
Culik
zišlo by sa aktualizovať web :)

Cult.Supermario Cult28.9.2010 18:03:08
ak to bude vs 2 pc, tak to bude o tom istom, lebo počítač zvyčajne helpuje až keď ma hrdinu a portuje sa, čiže taktiky ostávajú, resp. sú už odhalené!

Cultik Cult27.9.2010 22:43:49
No teda Deluxe, jsi hodně blízko, ...
... hoši kura, přestaňte hádat a nechte se překvapit, vždyť už to nepotrvá o moc déle, než týden. :_DNový komentář:


Jen pro zaregistrované uživatele.

Jméno:
Heslo:
Zapamatovat
Nová registrace
Zapoměli jste heslo?


Poslední příspěvky
VEŠKERÉ DOTAZY21.10. 11:43
VEŠKERÉ DOTAZY21.10. 01:13
VEŠKERÉ DOTAZY20.10. 19:57
VEŠKERÉ DOTAZY20.10. 19:28
VEŠKERÉ DOTAZY20.10. 14:05
VEŠKERÉ DOTAZY20.10. 09:08
Rat Race19.10. 21:17
Rat Race19.10. 21:16
Rat Race19.10. 20:23
Rat Race19.10. 20:06


Streamy
CechiOffline
Compmaster[nXh]Offline
n3GROffline
vOshOffline
ESL_WC3Offline

Anno 1404© Warcraft3.cz 2003-2015, všechna práva vyhrazena, ISSN 1214-892X
Názvy Warcraft, Reign of Chaos, The Frozen Throne a Battle.net jsou
registrovanými obchodními značkami společnosti Activision Blizzard.