Crysis: Maximum Edition

World Editor ~ WE - Úkoly


Autor: AAAnděl
Název: WE - Úkoly

Co to jsou ty úkoly? Úkoly (ve hře F9) jsou nedílnou součástí každé slušné mapy a věřte nebo ne, není to vůbec těžké... Velmi stručný návod na úkoly lze již nalézt ve článku „Více věcí“ od Mordika, avšak tento návod je podrobnější a dále rozvádí tuto myšlenku. Nechybí ani složitější úkoly a nějaké příkladyZajisté lze nafingovat přítomnost úkolů např. pomocí spínače hra – message, ale proč něco fingovat, když už ve WE jsou předpřipraveny činnosti úkolu… A proč je tedy vůbec vytvářet? Jsou efektní a jednoduché. Pro úspěšné pochopení návodu musíte mít alespoň minimální znalosti spínačů. Úkoly můžeme řešit bez proměnných (Ale to pouze v případě, že v mapě bude jeden úkol, ale i přesto silně tuto možnost nedoporučuji. Vždy je dobré si určit úkol jako proměnnou, protože nikdy nevíte, co s ním ještě budete chtít dělat. (bez dvojsmyslů)) anebo s proměnnýma.

Jednoduchý úkol

1) Vytvořte si nějakou malou mapku (stačí ta 32x32) a udělejte nějaký jednoduchý terén.

2) Na mapu vložte nějakou jednotku, kterou budete ovládat a kousek dál vložte rytíře a změňte jeho vlastníka na Neutrální pasivní.

3) Otevřeme si Editor spínačů, smažeme Inicializaci šarvátky a vytvoříme nový spínač pod názvem ukol01.

4) Do něj vložíme:

Události - Map inicialization

- Po zapnutí mapy budou provedeny následující činnosti

Činnosti Úkol – Create quest – V nezbytné si můžete vybrat, jestli bude úkol brán jako vedlejší či hlavní. Do title napíšeme název úkolu (Např. Pokec). Do description popis úkolu (např. Dojdi za rytířem) a poslední možnost je ikonka úkolu…

- Vytvořili jsme tedy úkol, který se nám zobrazí v pravém horním rohu herní obrazovky (F9)…

Obecný – Set Variable - klikneme na Variable, dáme upravit proměnnou a vytvoříme novou proměnnou typu Úkol pod názvem ukol01. Dáme OK a klikneme na Value. Vybereme Last created quest a dáme OK.

- Určíme, že úkol, který jsme vytvořili, můžeme znát taky jako proměnnou ukol01.

Úkol – Quest message – Vybereme Úkol aktualizován a změníme na Objevený úkol. Vybereme Message a napíšeme zde např. Hlavní úkol – Dojdi za rytířem.

- Text, který se nám zobrazí přímo na obrazovce…

5) Vytvoříme si oblast před rytířem a pojmenujeme ji třeba enable01.
6) Vytvoříme spínač dokoncit01 a tam vložíme tyto spínače:

Události - Jednotka - Unit enters region – vybereme oblast enable01.

Činnosti – Spínač – Turn off – Aby se nám po vstupu do oblasti spínač stále neopakoval.

Úkol – Mark quest as Completed – Vybereme Last created quest a změníme na naši proměnnou ukol01 a necháme dokončeno.

- To nám určí, že náš úkol (proměnná ukol01) je dokončen. (Zobrazí se pouze v pravém horním rohu (F9))

Úkol – Quest message – Vybereme Úkol aktualizován a změníme na Úkol splněn. Do message napíšeme třeba - Hlavní úkol byl dokončen.

- Text, oznamující dokončení úkolu na naší obrazovce…

7) To je vše. Vypadat to mělo nějak takhle:

http://img148.imageshack.us/img148/4173/ukoly.jpg

8) Pokud se jedná o nesplnění úkolu, vytvoříme spínač defeat01 a budeme předpokládat, že úkol bude nesplněn, pokud zemře váš hrdina.

Události - Jednotka – Specific unit event – vybereme vašeho hrdiny a ponecháme zemřel.
- Něco se tedy stane (činnost), pokud zemře váš hrdina.
Činnosti - Úkol - Quest message – Vybereme Úkol nesplněn a do message napíšeme: Hlavní úkol byl nesplněn!

Úkol – Mark quest as failed – Změníme Last created quest na naši proměnnou…

- Tímhle jsme označili úkol jako neúspěšný…

Obecný – Wait – Nastavíme 3 sek.

Hra – Defeat – A napíšeme třeba – Hrdina zemřel!

- Wait je tu pouze pro efekt, aby se nám zároveň
nesmíchalo oznámení o prohře a samotná prohra.

Složitější úkoly
Doporučuji všem, co se v editoru již celkem vyznají a lehce zvládli návod na Jednoduchý úkol.

1) První dva body se nemění.

2) Na druhý konec mapy dejte třeba tři murloky…

3) Nemění se.

4) Potřebujeme udělat, aby se nám vytvořil úkol, když vstoupíme za rytířem, který po nás bude chtít zabít ty tři murloky a za odměnu nám dá třeba Masku smrti.

5) Vytvoříme spínač hide01 – a tam vložíme:

Události - Map inicialization

Činnosti - Jednotka – Hide – Dáme ho sem 3x a pokaždé vybereme jednoho z murloků.

- Tímto spínačem určíme, že murloci nebudou hráčem viděni…

6) Do spínače ukol01 vložíme:

Události - Jednotka - Unit enters region – Vytvoříme oblast u rytíře a vybereme.

Činnosti - Spínač – Turn off

Úkol – Create quest – nastavíte viz. Bod 4.

Obecný – Set variable – Stejný postup.

Úkol – Quest message – Opět stejné, akorát nastavíte viz. Bod 4.

Jednotka – Unhide – Vybereme postupně všechny tři murloky.

- Pokud to nechápete - Mohli byste ještě před úkolem murloky zabít, což je nežádoucí, takže jsme je skryli pomocí hide a teď je ukážeme, když se zapnul úkol.

7) Vytvoříme spínač pod názvem aktual01 a vložíme:

Události - Jednotka – Specific unit event – Vybereme postupně všechny tři murloky a necháme zemřel.

Podmínky - Boolean Comparison – Vybereme první možnost a najdeme Jednotka – Unit is dead a vybereme postupně všechny tři murloky.

- Určili jsme, že budou následovat určité činnosti, pokud zemřou tito tři murloci…

Činnosti - Úkol – Quest message – Necháme úkol aktualizován a do message napíšeme např. Vrať se k rytíři.

Úkol – Change quest description – Změníme popis úkolu (v F9) na Vrať se k rytíři.

Spínač – Turn on – Vybereme spínač dokoncit01, který následně vytvoříme.

8) Vytvoříme oblast create01 před rytířem (musí být malá, jenom takový ten čtvereček). Vytvoříme spínač dokoncit01 a odškrtneme „Na začátku zapnuto“ a následně vložíme:

Události - Jednotka - Unit enters region – Vybereme oblast u rytíře.

Činnosti - Spínač – Turn off

Úkol – Mark quest as Completed – Vybereme Last created quest a změníme na naši proměnnou ukol01 a necháme dokončeno.

Úkol – Quest message – Vybereme Úkol aktualizován a změníme na Úkol splněn. Do message napíšeme třeba - Hlavní úkol byl dokončen.

Předmět – Create – Vybereme Masku smrti a náledně oblast create01.

HOTOVO!

Příklady

1) Přijdeš k ženě a ta ti poví, že gnolové jí unesli syna. Najdi ho a přiveď zpět. Pokud hrdina nebo syn zemře, úkol bude nesplněn. Po odevzdání syna, dostaneš odměnu.

2) Hned po zapnutí mapy máš za úkol do 10 minut zabít libovolného ze tří bossů a donést jeho srdce šamanovi. Pokud tvůj hrdina zemře, nebo vyprší čas, úkol bude nesplněn.


Později do komentářů dopíšu řešení. Hodně štěstí.
Pokud jste něčemu nerozuměli nebo chcete nějakou radu, pište do komentářů!

Edit by : e1f
e1f@warcraft3.cz

Editor neručí a nezodpovídá za kvalitu překladu

Hodnocení
(počet hlasů: 35)
hrozné
výborné

Hodnotit mohou jen registrovaní uživatelé. > Zaregistrovat <
Nový komentář

Orophar 18.6.2014 21:08:36
NIC
Tak dobrý, už nemusíte na nic z toho odpovídat!

Orophar 23.8.2013 15:09:00
:D
Ahoj. Chtěl bych udělat úkol, že musíš opravit a vylepšit věže. A když se vrátíš k té jednotce, která ti dala úkol, bude úkol splněn. Jak to udělám?

Orophar 22.8.2013 18:35:40
AHA. Už mi to de. já totiž udělal uplnou blbost, kvůli který mi to nešlo. Supr! :D

Orophar 22.8.2013 17:59:57
Ahoj. Teď jsem si ještě několikrát prohlédl ten složitější úkol, ale pořád mi to nejde. Když příjdu zpátky za tím rytířem už po zabití Murloků, nic se nestane. Nevim proč.

Orophar 20.8.2013 10:19:37
Jiná otázka
Hoj.K tomu dotazu na úkol. Už jsem přišel na to, že to nejde, ale za to mám jinej dotaz. Jak dělám, že když zachráním jednotku, tak se udělá video jinde, jak se ta jednotka vrátí do vesnice a ty tam budeš taky. Potom video skončí a ty seš najednou v té vesnici? Vim je to složitý, ale budu rád, když mi napíšete odpověď. :(

Orophar 18.8.2013 14:15:49
Aha
Tak na ty kamery už jsem přišel.

Orophar 16.8.2013 14:20:19
Kamera
Hoj, chci se zeptat, k čemu je tam paleta kamery?

Orophar 16.8.2013 11:49:59
Úkol
Ahoj.Dělám novou kampaň a nevím jak udělat, že když mi dá jednotka1 úkol, že musím zachránit jednotku2, a že úkol se splní, když zpátky za jednotkou1, která mi dala úkol dojde ta jednotka2, kterou jsem osvobodil. PLS poraďte.

AAAnděl d:)17.9.2012 23:17:02
Výcvik jednotek
Je tu plno dotazů na výcvik několika jednotek. Tohle je záležitost pouze události a podmínek. Vytvořit úkol umíte. Vytvoříte spínač dokončení úkolu. Do činností dáte to co chcete aby se stalo po tom až budou vycvičeni.
Událost: Jednotka - Player-owned unit event
Tam vybere hráče (vás) a "Dokončen výcvik jednotky"
Podmínky: Unit-type comparison
Rozklikněte Unit type a dejte tam "Trained unit" a dále vyberte jednotku kterou chcete aby byla vycvičena.
Integer comparison
Rozklikněte první možnost a najděte spínač "Count living units owned by player" a zase vyberte jednotu a hráče. Rovná se nechte. A číslo je na vás kolik jich chcete vycvičit. Tento spínač bude fungovat pouze v případě pokud tyto jednotky ještě nemáte. Šlo by to určitě šikovněji, ale tohle jsem tak narychlo provizorně objevil...

AAAnděl d:)18.6.2012 20:17:43
Normando
Pokud budeš chtít dělat víc efektů musíš to řešit přes proměnný, takže u každýho efektu určit proměnnou spínačem "Set variable"
Pokud jeden stačí nějak takhle:
Událost
Map inicialization
Činnost
Zvláštní efekt - Create special effect on unit
- tam vybereš unitu nad kterou to bude
Když úkol dokončí dáš:
Zvláštní efekt - Destroy special effect
a necháš last created effect

dahaka12125215 12.5.2012 17:25:46
Stejná otázka
jak se dělá úkol Zničit 20 pěšáků za 5 min ale aby byly vidět stopky.
jak se dělá úkol vycvičit 5 žumpů?
Existují další úkoly?
Prosím napište sem.

Normando 27.2.2012 18:25:41
Vykřičník
Chtěl bych se zeptat, jak dám vykřičník nad postavu když má pro mě úkol

Bobicek 1.1.2012 10:53:01
Cvičení
Zdravím, mám stejný dotaz už jako někdo tady: jak se dělá úkol např. Vycvičit 5 pěšáků?

Oxhord master 7.12.2011 07:39:34
Zdravým te mohl bych te poprosit o dalsich par ukolu?? Mail: majjathrall@gmail.com byl bych vdecny

kuba cabrda s.r.7.11.2011 19:50:26
nejlehci ukol
ten navod pro zacatecniki je dobry ale pls nevim jak toho rytire dat na neutralniho pasivniho piste kuba@cabrda.com

dahaka12125215 14.10.2011 17:12:17
úkoly
Nemohli bis te mi napsat další úkoly které neznám a neumim pls moc bis te mi pomohly děkuji

Email: dahaka12125215@centrum.cz

dahaka12125215 13.10.2011 13:00:05
Díky uš umim quest stavit budovy díky a jak se dělá quest vycvičit 3 žumpy?

dahaka12125215 13.10.2011 12:59:59
Díky uš umim quest stavit budovy díky a jak se dělá quest vycvičit 3 žumpy?

dahaka12125215 13.10.2011 12:44:34
Díky uš umim quest stavit budovy díky a jak se dělá quest vycvičit 3 žumpy?

Noobvladimir 14.9.2011 16:53:35
dobrý:)
je to dobrý hlasuji skvělý!:)Nový komentář:


Jen pro zaregistrované uživatele.

Jméno:
Heslo:
Zapamatovat
Nová registrace
Zapomili jste heslo?


Poslední poíspivky
Cesta údolím...27.01. 17:14
Cesta údolím...27.01. 13:11
Cesta údolím...26.01. 15:16
Cesta údolím...26.01. 13:12
Cesta údolím...26.01. 13:08
Cesta údolím...26.01. 13:04
Cesta údolím...26.01. 12:55
Cesta údolím...26.01. 12:53
Cesta údolím...26.01. 12:18
cestina25.01. 21:42


Streamy
back2warcraftOffline
CechiOffline
Compmaster[nXh]Offline
ESL_WC3Offline
LawLietOffline
n3GROffline
ReMinDOffline
TomikuSOffline
vOshOffline

ff13darek_120x600© Warcraft3.cz 2003-2017, všechna práva vyhrazena, ISSN 1214-892X
Názvy Warcraft, Reign of Chaos, The Frozen Throne a Battle.net jsou
registrovanými obchodními znaekami spoleenosti Activision Blizzard.