Call of Duty: Black Ops

World Editor ~ WE - Seznam událo


Autor: Mordik
Název: WE - Seznam událostí a činností

Takže tentokrát to není návod, ale napsané, co a jak dělá určená událost. Určitě se vám to bude hodit. Jsou tu všechny události. A také zde máme pár typů činností. Poté co skončí seznam událostí, následujou činnosti a nakonec proslov. Děkuji, že si to čtete a doufám, že vám to zase pomůže


!Seznam Událostí!

Map initialization: Spínač se zpustí hned po načtení mapy.

Zničitelný objekt - destructible dies: Spínač se zpustí po zničení daného objektu.

Zničitelný objekt - destructible within region dies: To samé, co je Zničitelný objekt - destructible dies, akorát že jakýkoliv objekt v dané oblasti.

Dialog - Dialog button click: Pro spuštění spínače se musí vybrat určitá volba v dialogovém okně. Např. Když musíte v nějaké mapě odpovědět na otázku a poté se něco zpustí. Nebo výběr hrdiny. ( Orc Gladiators ). Nebo to též bylo v kampani za temné elfy ve The Frozen Throne, jak jste museli s Kaelem vybrat cestu.
Hra - time of day: Po dosažení určitého času. Pozor! Ne reálného, ale herního času, který je mnoho krát rychlejší!!

Hra - value of real variable: Nějaká proměnná má danou číselnou hodnotu.

Hra - game load: Ihned po nahrání hry.

Hra - game saved: Ihned po uložení hry.
Hra - Hero abilities button clicked: Poté co kliknete na hrdinovo libovolný spell(kouzlo). Aby to bylo přesnější, tak se dává i podmínka, jaké kouzlo.
Hra - build structure button clicked: Tohle nevím. Podle mě asi poté co použijete schopnosti budovy, nebo vyberete budovu a začnete ji stavět. Nebo nakonec, že na budovu pouze kliknete.


Hráč - Chat messange: Poté, co určený hráč napíše to, co jste tam přesně zadali vy. Třeba vy tam napíšete WHOSYOURDADDY. A když to použije ten hráč a napíše to, zpustí se nějaká činnost. Třeba otevření brány. Nebo se mu napíše: Bez Cheatů bys to nedal co?? :D

Hráč - Cinematic skipped: Určený hráč stiskne [esc]. Používá se pro zrušení animací hlavně.

Hráč - Selection event: Určený hráč vybere nebo zruší výběr jednotek.

Hráč - Keybord event - Určený hráč stiskne nebo uvolní vybranou šipku. ( Klávesnicovou )

Hráč - Properties: Určený hráč má určených daných surovin. Nebo má maximum surovin. Atd......

Hráč - Alliance change (Any): Určený hráč provede změnu spojenců nebo nepřátel.

Hráč - Alliance change (specific): Určený hráč provede danou změnu spojenců nebo nepřátel. Žádost o pomoc. Společné sdílení jednotek. Atd.....

Hráč - Victory: Určený hráč vyhraje.

Hráč - Defeat: Určený hráč prohraje.

Hráč - Leaves Game: Určený hráč opustí hru. ( Při hraní více hráčů - multiplayer. Je to snad v každé hře, jako Dota, Island Defense atd... )

Čas - Time elapsed: Po určité době hry se zpustí spínač. ( V herním čase )

Čas - Periodic event: Každých pět sekund třeba. Určíte čas a pokaždé, jak čas uběhně, zpustí se činnost.

Čas - Timer expires: Když používáte spínač se stopkama. Určený čas ( v proměnné ) vyprší a zpustí se spínač. ( Například to bylo v mapě ve hře WarCraft Reign of Chaos v kampani za lidi. Jak velmi známý Arthas bránil vesnici Heartglan. Poté co vypršel čas, zpustila se animace, jak přišel Uther a začala velká bitva. )


Jednotka - Specific unit event: Určitá jednotka bud'to zemře, nebo použije kouzlo, nebo získala úroven, byla zraněna atd... To si vyberete sami. Poté co se to stane se zpustí spínač.

Jednotka - Player owned unit event: To stejné, jako Jednotka - Specific unit event, akorát se jedná o libovolnou jednoku určeného hráče.

Jednotka - Generic unit event: Zase jednou to samé, jenomže libovolná/jakákoliv jednotka ve hře. ( Kromě neutrálních ).
Jednotka - Unit enters region: Jednotka vstoupí do regionu (oblasti).

Jednotka - Unit leaves region: Jednotka opustí region (oblast).

Jednotka - Unit within range: Jednotka je v určité vzdálenosti od dané jednotky.

Jednotka - Life: Život jednotky je menší nebo větší nebo stejný jako daná hodnota.

Jednotka - mana: Mana jednotky je menší nebo větší nebo stejný jako daná hodnota.


Seznam činností: Jednotka, Hrdina a Odčítací stopky
- Jednotka

Jednotka - Create Units Facing Angle: V určitém počtu vytvoří určitý počet jednotek na určité oblasti. Určíte také jeho přesnější polohu. (Otočení)
Jednotka - Create Units Facing Point: To samé, jako Jednotka - Create Units Facing Angle, akorát že nemůžete nastavit přesnější polohu (otočení). Je to vlastně jedno, které se používá. To otočení se používá málokdy.
Jednotka - Create Corpse: Vytvoří kosti dané jednotky a hráče na určité oblasti.
Jednotka - Create Permament Corpse: To samé jako Jednotka - Create Corpse, akorát že si můžete nastavit přesnější polohu a taky, jestli budou mrtvoly vykrmené, nebo kostěné.
Jednotka - Kill: Určená jednotka zemře.
Jednotka - Remove: Vymaže určitou jednotku ze hry.
Jednotka - Explode: Určená jednotka exploduje.
Jednotka - Replace: Změní určitou jednotku a její životy a manu. (Pokud budete životy a manu chtít. Jinak Jednotku změní na jinou jednotku.)
Jednotka - Hide: Určená jednotka zmizí. (Nepude vidět)
Jednotka - Unhide: Určená jednotka se oběví. (Bude zas vidět)
Jednotka - Change Color: Určená jednotka změní barvu.
Jednotka - Change Owner: Změní vlastníka jednotky.
Jednotka - Shared Vision: Určiý hráč bude sdílet své zorné pole s jiným hráčem.
Jednotka - Move Unit ( Instantly ): Jednotka se bude moct pohybovat po dané oblasti.
Jednotka - Move Unit And Face Angle: To samé co Jednotka - Move Unit, akorát že se budou pohybovat v určitém otočení.
Jednotka - Move Unit And Face Point: To samé co Jednotka - Move Unit, akorát že se budou pohybovat v určitém sledování nějakého bodu.
Jednotka - Set Rally-Point To Point: Nevím. Bohužel.
Jednotka - Set Rally-Point To Unit: Nevím. Bohužel.
Jednotka - Set Rally-Point To Desctrucible: Nevím. Bohužel.
Jednotka - Set Life ( To Percentage ): Nastaví život jednotky na procenta.
Jednotka - Set Mana ( To Percentage ): Nastaví manu jednotky na procenta.
Jednotka - Set Life ( To Value ): Nastaví život jednotky přesným počtem.
Jednotka - Set Mana ( To Value ): Nastaví manu jednotky přesným počtem.
Jednotka - Make Invulnerable/Vulnerable: Nastaví jednotku zranitelnou, nebo nezranitelnou. ( Dobré při animaci )
Jednotka - Pause/Unpause: Pozastaví, nebo nepozastaví určitou jednotku.
Jednotka - Pause/Unpause All Units: Pozastaví, nebo nepozastaví všechny jednotky.
Jednotka - Pause/Unpause Expiration Time: Nevím, ale myslím, že pozastaví nebo nepozastaví čas pro určitou jednotku.
Jednotka - Add Expiration Time: Nevím. Bohužel.
Jednotka - Make Unit Explode On Death: Jednotka po smrti exploduje. Např. Zabijete sedlaka a on hnet exploduje. (Nastavíte v editoru objektů, jak vystříkne po explozi jeho krev)
Jednotka - Suspend Corpse Decay: Nastavíte, jak dlouho bude trvat, než se jednotka po smrti rozloží.
Jednotka - Reset Ability Cooldowns: Jakmile použijete kouzlo, tak tento spínač zařídí, aby se vypnul cooldown a můžete kouzlo použít znovu.
Jednotka - Set Building Contruction Progress: Nastaví dobu stavění budovy. (Např. Pokud máte postavených 20% a nastavíte na 70%, tak se to prostě takto řekněme, přehoupne. Nebo naopak. Máte postavených 70%. Spínač se zapne a nastaví to na 20%.
Jednotka - Set Building Upgrade Progress: To samé, jako Jednotka - Set Building Contruction Progress, akorát že to je u vylepšování budov.
Jednotka - Make Unit Sleep: Určitá jednotka bude spát.
Jednotka - Make Unit Sleep At Night: Určitá jednotka bude spát v noci.
Jednotka - Wake Up: Určitá jednotka se probudí.
Jednotka - Turn Alarm Generation On/Off: Nevím. Bohužel.
Jednotka - Rescue Unit: Přidá jednotku k nějakému hráči.
Jednotka - Make Rescuable: Umožní, aby jednotka byla přidána k nějakému hráči.
Jednotka - Set Rescue Range: Když jednotka je ve vzdálenosti od druhé jednotky, je možné ji přidat k sobě.
Jednotka - Set Rescue Behavior For Units: Nevím. Bohužel.
Jednotka - Set Rescue Behavior For Buildings: Nevím. Bohužel.
Jednotka - Enable/Disable Supply Usage: Nevím. Bohužel.
Jednotka - Make Unit Face Unit: Určitá jednotka se bude dívat na určitou jednoku za daný čas.
Jednotka - Make Unit Face Point: Určitá jednotka se bude dívat na určitou oblast za daný čas.
Jednotka - Make Unit Face Angle: Určitá jednotka se bude dívat určitým otočením.
Jednotka - Set Movement Speed: Nastaví se rychlost pohybu jednotky.
Jednotka - Turn Collision On/Off: Tím nastavíte, jestli chcete, aby jednotka mohla projít všemi jednotkami. (Možná i stromy, nejsem si jistý)
Jednotka - Set Acquisition Range: Zvedne to range jednotky, když jednotka na tuto vzdálenost uvidí nepřítele, poběží k ní a začne na ní útočit. ( Strílet/Bouchat) Range = Vzdálenost, na které je závislost útoku jednotek.
Jednotka - Set Custom Value: Nevím. Bohužel.
Jednotka - Remove Buffs: Odstraní z jednotky všechny buffy i debuffy.
Jednotka - Remobe Buffs By Type: To samé, co Jednotka - Remove Buffs, akorát že včetně/kromě aur atd.
Jednotka - Remove Specific Buffs: To samé co Jednotka - Remove Buffs, akorát že pouze specifický debuff a buff.
Jednotka - Add Ability: Přidá určité jednotce nějaký spell.
Jednotka - Remove Ability: Vymaže jednotce určitý spell.
Jednotka - Add Classification: Může jednotce přidat klasifikaci. (Klasifikaci sedláka, taura, stroma, radnice atd.)
Jednotka - Issue Order A Targeting Unit: Určitá jednotka může zaútočit, použít spell nebo něco dalšího na určitou jednotku.
Jednotka - Issue Order A Targeting Point: To samé co Jednotka - Issue Order A Targeting Unit, akorát že to bude na danou oblast.
Jednotka - Issue Order A Targeting Destrucible: To samé co Jednotka - Issue Order A Targeting Unit, akorát že to bude na daný objekt.
Jednotka - Issue Order Targeting An Item: Určitá jednotka vezme artefakt, který někde leží.
Jednotka - Issue Order With No Target: Určitá jednotka začne těžit dřevo/zlato, bude udržovat pozici, zvýší se ji level a další věci.
Jednotka - Issue Train/Upgrade Order: Dáte budovu a můžete nechat vycvičit pešáka, nebo se naučit např. železné meče.
Jednotka - Issue Research Order: Určitá jednotka, nebo budova se naučí určitou věc. Například pešák se naučí obranu a zdokonalení útoku.
Jednotka - Issue Build Order: Určitá jednotka začne stavět určitou budovu na určité oblasti.
Jednotka - Issue Drop Item Order: Jednotce vypadne předmět na dané oblasti.
Jednotka - Issue Move Item In Inventory Order: Nevim. Bohužel.
Jednotka - Issue Give Item Order: Určitá jednotka dá předmět dané jednotce.
Jednotka - Damage Area: Určitou oblast zasáhne obří útok, který si nastavíte.
Jednotka - Damage Target: Na určitou jednotku zasáhne obří útok, který si nastavíte.
Jednotka - Decrease Level Of Ability For Unit: Změnší level schopnosti u dané jednotky.
Jednotka - Increase Level Of Ability For Unit: Zvětší level schopnosti u dané jednotky.
Jednotka - Set Level Of Ability For Unit: Nastaví schopnost na určitý level u dané jednotky.


- Hrdina

Hrdina -Learn Skill: Určená jednotka se naučí spell ( kouzlo ).
Hrdina - Set Level: Určitému Hrdinovi se nastaví level na určité číslo.
Hrdina - Set Experience: Určitému Hrdinovi se nastaví experience/expy na určité číslo. Experience/Expy = Zkušenosti
Hrdina - Add Experience: Přidá určitému Hrdinovi experience/expy daným číslem. Například přidá 1500 zkušeností.
Hrdina - Enable/Disable Experience Gain: Dané jednotce přestanou jít experience/expy.
Hrdina - Set Experience Race: Nevim. Bohužel.
Hrdina - Revive ( Instantly ): Daný hrdina se oživí na dané oblasti.
Hrdina - Modify Hero Attribute: Přidá, odečte nebo nastaví určitému hrdinovi attributy. Například: Přidá 10 k síle, obratnosti a inteligenci.
Hrdina - Modify Hero Skill Points: Přidá hrdinovi bod ke schopnostím a hrdina se bude moct naučit další level spellu nebo nový spell.
Hrdina - Reserve Hero Buttons: Nevím. Bohužel.
Hrdina - Give Item To Hero: Dá určitému hrdinovi určitý předmět.
Hrdina - Create Item For Hero: Vytvoří určitému hrdinovi určitý předmět.
Hrdina - Drop Item From Hero: Určitý předmět vypadne z hrdiny.
Hrdina - Drop Item From Hero Inventory Slot: Z hrdiny vypadne náhodně předmět. Nastavíte číslem kolik.
Hrdina - Use Item On A Unit: Hrdina použije určitý předmět na jinou jednotku.
Hrdina - Use Item On A Point: Hrdina použije určitý předmět na danou oblast.
Hrdina - Use Item On A Destrucible: Hrdina použije určitý předmět na určitý objekt.
Hrdina - Use Item: Hrdina použije určitý předmět.

-Odčítací stopky


Odčítací stopky - Star Timer: Zpustí daný čas.
Odčítací stopky - Pause Timer: Pozastaví určitý čas.
Odčítací stopky - Create Timer Window: Vytvoří pro čas okno.
Odčítací stopky - Destroy Timer Window: Zničí časové okno.
Odčítací stopky - Show/Hide Timer Window For Player: Ukáže/skryje okno s časem určitému hráči.
Odčítací stopky - Show/Hide Timer Window: To samé co u Odčítací stopky - Show/Hide Timer Window For Player, akorát že se to ukáže všem.
Odčítací stopky - Change Timer Window Title: Danému časovému oknu se změní název.
Odčítací stopky - Change Timer Window Title Color: Danému časovému oknu se změní barva názvu.
Odčítací stopky - Change Timer Window Timer Color: Danému časovému oknu se změní barva okna.

Takže to bysme měly za sebou. Já píši jen k čemu slouží, ne jakými způsoby to jde. Děkuji, že jste si to přečetli. Příště se můžete těšit na těšží animaci, na které budu pracovat nyní. Bude to normální animace, jako ta první, ale bude delší a bude tam více věcí. Prominte, že jsem nevěděl pár maličkostí. Bohužel, nevím vše a položek v činnostech je toho velmi mnoho. Ovšem i tyto věci vám určitě pomohou. Ty které nevím, tak se opravdu omlouvám. Podmínky sem zde pošlu příště, poté co sem pošlu i větší animaci. Poté co zde budou i podmínky, tak sem budu postupně psát činnosti, protože těch je velmi velké množství a já sám ještě neznám úplně všechno. Maximálně 3/4 činností znám plus, mínus. Tak sem vždy napíši tak po dvou až třech typů činností. Například: Animace( první ), Animace ( druhý ) a k tomu třeba úkoly. Jinak na návody na spínače vám sem budu též pořád psát.
Takže díky, že jste si přečetli můj další článek o World Editoru. Díky moc!

Edited by: e1f

Hodnocení
(počet hlasů: 32)
hrozné
výborné

Hodnotit mohou jen registrovaní uživatelé. > Zaregistrovat <
Nový komentář
Normando 27.2.2012 15:58:24
Super, pomohlo mi to

Restor RednekLama6.6.2010 13:51:40
to je modelom.

Cize to musis v nejakom modelovom programe spravit.


omfg, sak ta ziara je hnusnaaa, to skorej kazdy chce, aby sa to zrusilo. Tusim niekde bol aj tutorial, ako to z herov odstranit. A vypada tak ovela krajsie.

Lord_Crusar 5.6.2010 19:08:35
super!! neco takoveho se mi tet hodi k new mape!

Emental 4.6.2010 22:15:43
je to dake asymetricke... :P

AdamW3 2.6.2010 16:38:18
je to dobré 5

Ariagil 1.6.2010 20:43:27
Já myslim že i za samotnou snahu by mohlo možná bejt 5...zároveň se určitě bude hodit spoustě lidem...5!

Restor RednekLama1.6.2010 16:16:42
je tam par nepresnosti, ale snad to zmensi pocet trapnych otazok typu "ako spravit, aby by mi creep utocil vo vlnach jak v dote" atd.

takze za snahu 4

Mordik 31.5.2010 13:51:17
me je to jedno co si myslite ja to ale psal sam.... a kdybych to prepisoval neposilal bych ti prece stranku kde je neco podobneho a ty navody co sem psal tam vubec nejsou! animace jo ale tam sem se ji ucil a ty ostatni veci tam nejsou a ciinnosti taky ne ....

e1f w3cz31.5.2010 13:32:51
převzato a přepsáno z scorpion cheater, ale tak chybět by to tu nemělo..Nový komentář:


Jen pro zaregistrované uživatele.

Jméno:
Heslo:
Zapamatovat
Nová registrace
Zapomili jste heslo?


Poslední poíspivky
Cesta údolím...27.01. 17:14
Cesta údolím...27.01. 13:11
Cesta údolím...26.01. 15:16
Cesta údolím...26.01. 13:12
Cesta údolím...26.01. 13:08
Cesta údolím...26.01. 13:04
Cesta údolím...26.01. 12:55
Cesta údolím...26.01. 12:53
Cesta údolím...26.01. 12:18
cestina25.01. 21:42


Streamy
back2warcraftOffline
CechiOnline
Compmaster[nXh]Offline
ESL_WC3Offline
LawLietOffline
n3GROffline
ReMinDOffline
TomikuSOffline
vOshOffline

Anno 1404© Warcraft3.cz 2003-2017, všechna práva vyhrazena, ISSN 1214-892X
Názvy Warcraft, Reign of Chaos, The Frozen Throne a Battle.net jsou
registrovanými obchodními znaekami spoleenosti Activision Blizzard.